جرقه زن

دستگاه جرقه زن :

این دستگاه در کیفیت های مختلفی تولید شده و عرضه میشود.

این دستگاه با خروجی جریان برق منفی باعث باردار شدن اجسام میشود.( بار منفی )

این جریان برق کاملا کنترل شده و هیچ گونه آسیبی به بدن نمیرساند.

قدرت خروجی این دستگاه 120.000 ولت میباشد.

دستگاه جرغه زن در 2 کیفیت معمولی و صنعتی منتژ میشود.

از فرق های این دو دستگاه میتوان نام برد :

  • قدرت خروجی
  • ارت
  • آنالوگ و دیجیاتالی

قدرت خروجی :

دستگاه های معمولی دارای 8 ترانس تقویت کننده است ولی دستگاه صنعتی 12 ترانس تقویت کننده دارد.

در دستگاه معمولی حداکثر خروجی 80.000 ولت است ولی در دستگاه صنعتی 120.000 ولت است.

ارت :

دستگاه معمولی نیاز به ارت تخلیه دارد. (اگر متصل نباشد مشکل ساز میشود. )

ولی دستگاه صنعتی نیازی به متصل بودن سیم ارت ندارد.

آنالوگ و دیجیتالی :

در دستگاه معمولی از سیستم نمایشگر آنالوگ استفاده میشود ولی در دستگاه صنعتی از سیستم نمایشگر دیجیتالی استفاده میشود.

درصد فروش دستگاه ها :

دستگاهز جرقه زن معمولی :

دستگاه جرقه زن صنعتی :

%
%

دستگاه مخمل پاش هم به همین شکل کار انجام میدهد.

از مقاله مخمل پاش هم دیدن کنید .

fa Persian
X