آموزش مخمل پاشی

مخمل پاش :

آموزش کار با دستگاه مخمل پاش :

در اولین مرحله مخمل پاشی روی اجسام نیاز به چسب داریم. چسب ها در انواع مختلف عرضه میشود که مقاومت مخمل روی جسم بستگی به چسب دارد. چسب را روی جسم بصورت پاششی با پیستوله، غوطه وری، قلم مو و … پوشش میدهیم. دستگاه مخمل پاش با استفاده از برق باعث بارور شدن پودر مخمل و پاشش آن میشود. با استفاده از دستگاه سطح را مخملی میکنیم و زمانی بین 6 الی 12 ساعت برای خشک شدن به قطعه مخمل شده میدهیم تا کاملا خسک شود.