آموزش آبکاری فانتاکروم

آبکاری فانتاکروم :

آبکاری فانتاکروم بصورت پاششی روی تمامی اجسام امکان پذیر است.

آبکاری فانتاکروم نیازمند یک سطح سیلیکونی مانند ( شیشه، سرامیک ) است، در غیر این صورت باید قطعه با کیلر خودرویی و رنگ 21 خودرویی ( پلی اورتان ) پوشش دهی شود تا سطح سیلیکونی بدست آورد.

پس از زیرسازی مراحل زیر با دستگاه آبکاری روس جسم پاشش میشود :

1) آب مقطر W

2) اکتیواتور AK

3) آب مقطر W

4) محلول 2 جزئی A,B

5)آب مقطر

6)باد

پس از انجام این مراحل حدودا 6 ساعت زمان برای خشک شدن جسم لازم است.

سپس با کیلر خودرویی پلی اورتان سطح کار را مقاوم میسازیم. برای اینکه کروم رنگی داشته باشید از فرمول زیر استفاده کنید:

کلیر خودرویی 100 گرم + 10 قطره جوهررنگ